بازگشت به صفحه قبل

طراحی سایت دانشگاهی

اهميت سايت دانشگاه به دليل اينکه دانشجويان و دانش آموزان زيادي اطلاعات و امکانات دانشگاه را از طريق آن بررسي مي کنند،  بسيار بالا مي باشد. مثلا دانش آموزان داوطلب به ورود به دانشگاه و يا دانشجوياني که خواستار ادامه تحصيل در دانشگاه هاي خارج از کشور هستند؛ نمي توانند در ابتداي امر براي يافتن پاسخ پرسش هاي خود به صورت تلفني و يا حضوري اقدام نمايد.
اين افراد ابتدا وارد سايت دانشگاه شده و سعي مي کنند اطلاعات مورد نظر خود را بيابند. بنابراين نداشتن وب سايت براي دانشگاه عيب بسيار بزرگي مي باشد. در طراحي سايت دانشگاهي مي توان در مورد دانشگاه توضيحاتي را ارائه کرده و تمام بخش ها و دپارتمان هاي آن را معرفي نمود.
معرفي دانشکده ها و رشته هاي دانشگاه مي تواند يکي ديگر از بخش ها باشد. بخش مربوط به معرفي استادان بسيار جذاب بوده و براي دانشجويان مهم است. اين بخش باعث مي شود که دانشجويان دائما به سايت شما سر زده و بازديد سايت افزايش يابد.
 
خدمات طراحي سايت دانشگاهي
چارت سازماني :
شامل بخش هاي مختلف مانند مديريت دانشگاه – معاونت دانشجويي – اداره امتحانات – مدير آموزش – خوابگاه مي باشد.
ارتباط با دانشگاه:
در اين بخش، اطلاعات مربوط به تماس با بخش هايي مثل: روابط عمومي - آموزش – معاونان و...
تقويم آموزشي:طراحي سايت دانشگاهي
دروس مربوط به هم رشته – ساعات و روز کلاس ها – نام اساتيد – نام ساختمان و شماره کلاس در هر نيمسال تحصيلي مي تواند در اين بخش قرار گيرد.
پرداخت آنلاين:
به منظور پرداخت شهريه دانشجويان
لينک اتصال:
اتصال به سامانه هاي مورد نياز دانشجو مانند: تغذيه و يا خودکارسازي آموزشي
طراحي صفحه قوانين:
در جهت آگاه سازي دانشجويان از آئين نامه ها و همچنين قوانين و مقررات دانشگاه اين صفحه طراحي مي گردد.
طراحي صفحه مربوط به اخبار در طراحي سايت دانشگاهي
در اين صفحه، اخبار و اطلاعيه ها در رابطه با کنفرانس هاي علمي، سمينار ها، رويداد هاي ورزشي و همايش هاي برگزار شده در دانشگاه قرار مي گيرد.
صفحه گالري در طراحي سايت دانشگاهي
در راستاي نمايش امکانات، فضاي دانشگاه، نمايش بخش هاي مختلف مثل: سالن ورزشي، آزمايشگاه، خوابگاه، تجهيزات کمک آموزشي صفحه گالري در طراحي سايت دانشگاه لحاظ مي گردد.
امکان ارائه تقويم ترمي دانشگاه

09122758298 - 02128421451