بازگشت به صفحه قبل

طراحی سایت شهرداری

در ايران شهرداريها نهادهايي اجرايي بسيار مهمي هستند که بنابر وظايف شهري که بر عهده دارند قاعدتا داراي بخشهاي بسيار مهم و در ارتباط وسيع با شهروندان مي باشند بنابراين طراحي سايت شهرداري بايستي به نحوي باشد که پاسخگوي مراجعان به وب سايت آنان باشد بديهي است که امروزه با بسط و گسترش اينترنت در جوامع نياز به رفع مشکلات و صدور مجوزها و بسياري از نياز هاي ديگر افراد مي تواند با مراجعه به وب سايت  شهرداري مرتفع گردد . کارسازنت با سابقه اي درخشان آماده ارائه راه کارهاي اصولي براي طراحي سايت شهرداري ها مي باشد
 
ما در کارسازنت ضمن بهره‌مندي از تجربه طراحي سايت براي مراکز مختلف با نيازهاي شهرداري ها آشنا هستيم و ميتوانيم در طراحي سايت شهرداري ها بسيار مبتکرانه و علمي اقدام نمائيم